tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

Khai báo Y tê điện tử tại Bến xe Miền Tây

Thực hiện văn bản số 2594/BGTVT-CYT ngày 21/3/2020 của Bộ Giao thông Vận tải. Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xin thông báo về việc hướng dẫn khai báo y tế điện tử tại bến xe như sau:

1. Đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, nhân viên bán vé, điều hành đơn vị:
- Hướng dẫn thực hiện việc khai báo y tế đối với tất cả hành khách khi tổ chức bán vé,
trước giờ xe xuất bến và thực hiện theo các bước sau:
+ Bước 1: Sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để tải ứng dụng Khai báo sức khỏe (tìm kiếm theo từ khóa chính xác: “Vietnam Health Declaration”) từ CH Play (đối với hệ điều hành Android) hoặc App store (đối với hệ điều hành IOS);
+Bước 2: Hướng dẫn và hỗ trợ hành khách khai báo trên trang website https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng như hướng dẫn tại bước 1 đối với hành khách chưa khai báo. Khai báo hộ thông tin hành khách thông qua phần “Khai hộ” đối với trường hợp hành khách không thể tự khai;
+ Bước 3: Thông báo ngay cho Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 nơi gần nhất khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19 (sốt, ho, khó thở).
2. Đối với hành khách:
- Yêu cầu hành khách trước khi thực hiện hành trình của mình:
+ Thực hiện khai báo y tế điện tử một cách nghiêm túc và có trách nhiệm. Khai báo chính xác, đầy đủ, trung thực về những yêu cầu khai báo trong tờ khai y tế;
+ Cung cấp cho nhân viên sử dụng ứng dụng, thực hiện quét mã “QR code” mà khách được cấp khi khai trên ứng dụng này;
- Khi có yêu cầu hỗ trợ thì liên hệ với nhân viên Bảo vệ tại Bến xe Miền Tây.
3. Đối với đơn vị vận tải:
- Thực hiện đăng ký điểm kiểm soát dịch để thực hiện kiểm tra khai báo của hành khách đi xe;
- Thông báo và yêu cầu lái xe, nhân viên đơn vị thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn, hỗ trợ khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với tất cả hành khách trước khi thực hiện hành trình trên các chuyến xe của đơn vị;
- Đăng tải thông tin về việc phải khai báo y tế điện tử bắt buộc trên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình;
- Phối hợp quản lý dữ liệu hành khách, trích xuất thông tin hành khách phục vụ công tác phân tích, đánh giá liên quan đến dịch COVID-19 theo quy định của pháp luật.
4. Ngoài ra, Hành khách đã mua vé và nhân viên lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, nhân viên điều hành có thể liên hệ nhân viên Bảo vệ hoặc số điện thoại 028.3875.1252 để được hướng dẫn.
Bến xe Miền Tây đề nghị tất cả các đối tượng nêu tại mục 1, 2 và 3 phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa trên, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news