tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

KẾ HOẠCH PHỤC VỤ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

1. Dự báo lượng hành khách

     Tết Dương lịch năm 2019 rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ công chức, viên chức và người lao động nghỉ 04 ngày liên tục từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019 (từ ngày thứ bảy đến hết ngày thứ ba). Do đó, Bến xe Miền Tây dự báo lượng hành khách tăng từ 3% đến 5% so với lượng hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch năm 2018 .Dự kiến ngày cao điểm dịp Tết Dương lịch năm 2019 là ngày 29/12/2018 (thứ bảy), ước sản lượng hành khách đạt từ 52.000 đến 54.000 khách/ngày.

2. Thời gian phục vụ dịp Tết Dương lịch năm 2019

     Bến xe Miền Tây tổ chức phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch năm 2019 trong 05 ngày, từ ngày 28/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019 (từ thứ sáu đến hết ngày thứ ba).

3. Phương án bán vé

     Trong dịp Tết Dương lịch năm 2019 từ ngày 28/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019 (từ ngày thứ sáu đến hết ngày thứ ba), Bến xe Miền Tây tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24 đối với các Đơn vị vận tải tự bán vé và bán vé từ 03 giờ 30 phút đến 22 giờ đối với các Đơn vị ủy thác bến bán vé.

Chi tiết kế hoạch xem tại đây.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news