tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

KẾ HOẠCH PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH DỊP GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, LỄ 30/04 VÀ 01/05 NĂM 2019

    Vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 13/04/2019 đến ngày 15/04/2019 (từ thứ Bảy đến hết ngày thứ Hai) và dịp Lễ 30/4 & 01/5 nghỉ 05 ngày liên tục từ ngày 27/4/2019 đến hết ngày 01/5/2019 (từ ngày thứ bảy đến hết ngày thứ tư).

1. Dự báo lượng hành khách

    Dự báo lượng hành khách đi các tỉnh Miền Tây dịp Giỗ tổ Hùng Vương tăng từ 10 đến 12% và dịp Lễ 30/4 & 01/5 tăng từ 2 đến 4% so với năm 2019. Dự kiến ngày cao điểm dịp giỗ Tổ Hùng Vương là ngày thứ tư 13/04/2019 (thứ bảy), lượng hành khách đạt từ 38.000 đến 40.000 khách/ngày; ngày cao điểm dịp Lễ 30/4 & 01/5 là ngày 27/4/2019 (thứ bảy), lượng hành khách đạt từ 62.000 đến 65.000 khách/ngày.

2. Thời gian phục vụ hành khách dịp giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 01/5 năm 2019

    Bến xe Miền Tây tổ chức phục vụ hành khách dịp giỗ Tổ Hùng Vương trong 04 ngày, từ ngày 12/4/2019 đến hết ngày 15/4/2019, từ thứ sáu đến hết ngày thứ hai (từ ngày mùng 08 đến 10/3 âm lịch); dịp Lễ 30/4 & 01/5 trong 06 ngày, từ ngày 26/04/2019 đến hết ngày 01/5/2019 (từ thứ sáu đến hết ngày thứ tư).

3. Phương án bán vé

    Dịp giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 12/04/2019 đến hết ngày 15/04/2019 và dịp Lễ 30/4 & 01/5 năm 2019 từ ngày 26/4 đến hết ngày 01/5/2018 (thứ sáu đến hết ngày thứ tư, Bến xe Miền Tây bán vé từ 03 giờ 30 phút đến 22 giờ trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Hành khách có nhu cầu mua vé đến phòng Bán vé Bến xe Miền Tây, số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân; liên hệ số điện thoại 028.3751.0524 để được hướng dẫn.

4. Giá vé dịp giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 01/5 năm 2019

    Các Đơn vị vận tải kê khai giá vé dịp giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 01/5 năm 2019 (nếu có) phải gửi văn bản đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định của Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải “Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ” và gửi thông báo giá vé cho Bến xe Miền Tây để niêm yết tại các quầy vé và bán vé cho hành khách.

    Qua thống kê các năm, dịp giỗ Tổ Hùng Vương các đơn vị vẫn giữ nguyên mức giá vé như ngày thường và dịp Lễ 30/4 và 01/5 các đơm vị kê khai tăng giá vé không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá vé trong 02 ngày.

    Riêng đối với các xe hợp đồng, xe buýt, xe tăng cường; bến xe sẽ dựa vào giá vé các đơn vị vận tải kê khai trong dịp giổ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 01/5 năm 2019 để xây dựng bảng giá vé của Bến xe bán cho các loại xe nêu trên. 

    Chi tiết kế hoạch.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news