tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

Đối thoại định kỳ lần I năm 2015

Ngày 17 tháng 03 năm 2015, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây tổ chức buổi họp đối thoại định kỳ giữa ban Giám Đốc, trưởng các phòng ban và  đại diện người lao động cùng tham dự

Trước khi đi vào trương trình đối thoại Ông Kiều Nam Thành – Tổng Giám đốc đã báo cáo trước toàn hội nghị tình hình SXKD quý I  và phương hương nhiệm vụ quý II năm 2015.

Hội nghị đối thoại lần này đã trao đổi và thảo luận về tất cả các vấn đề liên quan đến người lao động: đề nghị xem xét tuyển dụng thêm nhân sự để đảm bảo thời gian lao động, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các công trình nhỏ, nghiên cứu lắp đặt tổng đài điện thoại cho công ty và đề xuất tăng thêm việc chi trả lương hằng tháng cho người lao động..v.v

Tại buổi đối thoại tập thể Tổng Giám Đốc Công ty và trưởng phòng các đơn vị đã lắng nghe toàn bộ những ý kiến, thắc mắc, phản ánh, kiến nghị và đề xuất của người lao động trong công ty. Trên cơ sở đó Ban Giám đốc Công ty, Công Đoàn và Người lao động cùng trao đổi, thảo luận và giải quyết các vấn đề tốt hơn.

Kết thúc hội nghị đối thoại lần 1 năm 2015, toàn bộ những thắc mắc của người lao động đều được giải thích thỏa đáng, những kiến nghị đề xuất được ghi nhận và giải quyết, tạo cho mọi người tâm lý thoải mái và phấn chấn. Qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực hết mình cùng Ban lãnh đạo Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế để phát triển bền vững.

Chi tiết bản đối thoại.

Hoàng Sơn

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news