tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

Áp dụng việc đeo khẩu trang trong bến xe

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 16/03/2020 thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đề nghị hành khách khi đến bến xe Miền Tây phải đeo khẩu trang theo quy định.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news