Bạn cần biết  Bạn cần biết

 ĐỐI THOẠI ĐINH KỲ III 2017 (11-08-2017, 2:14 pm)

ĐỐI THOẠI ĐINH KỲ III 2017
Vào lúc 8g00 ngày 08 tháng 08 năm 2017, tại phòng họp, Công ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây tổ chức buổi họp đối thoại định kỳ giữa ban Giám Đốc và người lao động. Buổi đối thoại diễn ra nghiêm túc, trang trọng, dân chủ và đúng thủ tục.

 ĐỐI THOẠI ĐINH KỲ II 2017 (19-05-2017, 3:03 pm)

Đối thoại định kỳ lần 2 năm 2017
Vào lúc 14g30 ngày 08 tháng 05 năm 2017, tại phòng họp, Công ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây tổ chức buổi họp đối thoại định kỳ giữa ban Giám Đốc và người lao động. Buổi đối thoại diễn ra nghiêm túc, trang trọng, dân chủ và đúng thủ tục.

 Hội Nghị Người Lao Động Công Ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây năm 2017 (07-04-2017, 10:28 am)

Hội Nghị Người Lao Động Công Ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây năm 2017
Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây năm 2017 được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 22/03/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây, số 395 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp.HCM. Hội nghị diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục quy định với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ ; với sự hiện diện của 66/68 đại biểu người lao động được triệu tập.

 ĐỐI THOẠI ĐINH KỲ I 2017 (03-03-2017, 9:35 am)

ĐỐI THOẠI ĐINH KỲ I 2017
Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2017, tại phòng họp, Công ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây tổ chức buổi họp đối thoại định kỳ giữa ban Giám Đốc và người lao động. Buổi đối thoại diễn ra nghiêm túc, trang trọng, dân chủ và đúng thủ tục

 ĐỐI THOẠI ĐINH KỲ IV 2016 (17-11-2016, 10:58 am)

ĐỐI THOẠI ĐINH KỲ IV 2016
Sáng ngày 08 tháng 11 năm 2016, tại hội trường, Công ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây tổ chức buổi họp đối thoại định kỳ giữa ban Giám Đốc và người lao động. Buổi đối thoại diễn ra nghiêm túc, trang trọng, dân chủ và đúng thủ tục.

 Đối Thoại ĐỊnh Kỳ III 2016 (16-08-2016, 10:34 am)

Đối Thoại ĐỊnh Kỳ III 2016
Sáng ngày 12 tháng 08 năm 2016, tại hội trường, Công ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây tổ chức buổi họp đối thoại định kỳ giữa ban Giám Đốc và người lao động. Buổi đối thoại diễn ra nghiêm túc, trang trọng, dân chủ và đúng thủ tục.

 ĐỐI THOẠI ĐINH KỲ I 2016 (03-03-2016, 10:18 am)

ĐỐI THOẠI ĐINH KỲ I 2016
Chiều ngày 24 tháng 02 năm 2016, Công ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây tổ chức buổi họp đối thoại định kỳ giữa ban Giám Đốc và người lao động. Buổi đối thoại diễn ra nghiêm túc, trang trọng, dân chủ và đúng thủ tục.

 Đối thoại định kỳ (24-11-2015, 3:25 pm)

Đối thoại định kỳ
Đối thoại định kỳ thường niên